VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY JERUSALEM / TEL-AVIV BRANCH

טופס DS-160 בעברית עבור בקשת ויזה לארצות הברית

כל ישראלי נדרש לויזה על מנת להכנס לארצות הברית, בלי קשר לגיל או מטרת נסיעה.
תהליך הוצאת הויזה מתבצע דרך שגרירות ארצות הברית, ומטרת התהליך היא לבדוק את איזה סוג ויזה הכי מתאים לך לפי חוק ההגירה האמריקאי.
חובתו של כל מועמד להוכיח כי הינו עומד בקריטריונים של הויזה עליה הוגשה הבקשה.

לפי תחילת מילוי השאלון יש וודא כי הדרכון שלך בתוקף ונמצא בהישג יד.
כל אדם נדרש להגיש טופס בקשה לויזה בנפרד.