VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY JERUSALEM / TEL-AVIV BRANCH

שרות אונליין להוצאת ויזה לארה"ב תיירות/עסקים (B1/B2) שלא לצרכי הגירה

(B) מבקרים: עסקים, תיירות, טיפול רפואי

ויזת מבקרים הינה ויזה שאינה למטרת הגירה, עבור אנשים המעוניינים לבקר בארה”ב, לתקופה מוגבלת, למטרת עסקים (B1), כולל השתתפות בישיבות או כנסים מקצועיים; למטרת תיירות,כולל חופשה, ביקור משפחתי, או לטיפול רפואי (B2), או שילוב של שניהם (B1/B2) לתקופה של עד שישה חודשים. (הויזה מאושרת בדרך כלל ל 10 שנים.)

נא למלא את השאלון עבור כל מגיש בקשה בנפרד