תקנון האתר

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: usavisa.co.il

 • ברוכים הבאים לאתר usavisa.co.il.
 • אתר USA VISA מציע ומספק שירותים שונים בתהליך קבלת ויזה לארה"ב, הכוללים בין היתר שירותי תרגום, הכוונה.
 • התשלום הוא עבור עריכת הטפסים, תרגום, קביעת תור לשגרירות ארה"ב והדרכה עד ליום הפגישה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי האתר אינו האתר של שגרירות ארה"ב . כמוכן, בעל האתר אינו מבטיח ואינו נושא באחריות לקבלה חיובית של הבקשה להענקת ויזה.
 • כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 • אנא קראו היטב את פרטי עלות השירותים בטרם הזמנתם וכן את מדיניות הביטולים.
אופן השימוש בשירותי האתר:
 • 1. השימוש בשירותי האתר כרוך בתשלום שנקבע מעת לעת ע"י בעל האתר. ביטול הזמנת שירות ייעשה בהתאם לאמור בתקנון זה.
 • USA VISA .2 מפעילה שירות מילוי טפסים מקוונים המאפשר לגולשי האתר למלא טפסי בקשה לצורכי קבלת אשרת תייר ו/או כל שירות אחר על פי דעת שיקול הנהלת האתר.
 • 3. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
 • 4. באישור הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות פרטיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
 • 5. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש בעניין שימוש באתר, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.
מידע הנמסר בידי הגולשים:
 • 6. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
 • 7. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם לרבות פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל.
 • 8. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
 • 9. בהרשמתך לאתר USA VISA ו/או במסירת פרטיך להנהלת האתר הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.
 • 10. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי למעט אל הגורמים הרלוונטיים אליהם ממוענים הטפסים אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות USAVISA או במקרה של שימוש בשירותי USA VISA לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
 • 11. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
 • 12. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים אישיים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.
תשלום ומסירת פרטי החיוב:
 • 13. מתן פרטי כרטיס האשראי על ידך תצביע על הסכמתך להשתמש בשירותים שמציע האתר בסכום הנקוב בגין השירות.
ביטול השירות/ עסקה:
 • 14. אגרות המשולמות לשגרירות האמריקאית אינן ניתנות להחזר בשום מקרה. השגרירות מצהירה במפורש כי במידה והבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, דמי האגרה לא יוחזרו למועמד לויזה. במידה והלקוח יבצע הכחשת עיסקה של האגרה, רשויות השגרירות יפעלו לביטול מיידי של הויזה, ויפעלו במישור משפטי ופלילי על מנת לבצע את הגבייה בכל מקרה ולהעמיד את הלקוח לדין.
 • 15. יש לשלוח בקשת ביטול עסקה באמצעות כפתור ה"צור קשר" באתר או באמצעות "השב" על ההודעה שקיבלתם מאיתנו במייל על קליטת בקשתכם במערכת. יש לציין במפורש את בקשת ביטול השירות וכן את השם המלא של מגיש הבקשה אשר את בקשתו ברצונכם לבטל.

מדיניות ביטול השירות הינה כדלקמן:

 • א. במידה וטרם מולא טופס DS160 יהיה זכאי הלקוח לבטל את השרות באמצעות שליחת הודעת ביטול במייל, במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מסכום דמי השימוש או 100 ש"ח הזול מבינהם.
 • ב. במידה וצוות האתר מילא את טופס 160 ds של מגיש הבקשה – הלקוח יחויב ב- 95 ₪ כולל מע"מ.
 • ג. (אישור טופס DS160 יישלח ללקוח).
 • ד. במידה והונפק שובר אגרה לתשלום – אין החזר.
 • ה. (הלקוח יקבל את אישור ה DS160 ושובר התשלום) .
אספקת השירותים:
 • 16. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את השירותים הניתנים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • 17. מרגע הגשת בקשתכם יישלחו אליכם כל המסמכים הרלוונטים לראיון תוך 5-9 ימי עסקים. (זאת כמובן במידה ולא נדרשתם על ידינו להשלמת פרטים וכדומה אשר מטבע הדברים גורמים לעיכוב בתהליך).
עלות השירות:
 • 18. דמי הטיפול עבור הליך רגיל הינם 215 ש"ח כולל מע"מ (רגיל = קביעת מועד ראיון מעל 21 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה).
 • 19. דמי הטיפול עבור הליך דחוף הינם 465 ש"ח כולל מע"מ (דחוף = קביעת מועד ראיון תוך 10-21 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה).
 • 20. דמי טיפול עבור הנפקה חוזרת של שובר תשלום אישי חדש הינם 35₪ כולל מע"מ.
 • 21. דמי הטיפול עבור שינוי מועד ראיון (עד 3 ימים לפני מועד הראיון) הינם 25₪ כולל מע"מ.
 • 22. במידה וההודעה על שינוי מועד הראיון תהיה כאשר הראיון אמור להתבצע ב- 3 הימים הקרובים אזי דמי הטיפול בגין כך יהיו 95₪ כולל מע"מ.
אחריות הנהלת האתר:
 • 23. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת המידע.
 • 24. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל החיובים המבוצעים על ידי המשתמשים באתר מבוצעים בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.
 • 25. להנהלת האתר יהיה שיקול הדעת הבלעדי להימנע מכל עסקה במקרה של חשד בעניין זהות המשתמש ו/או אמצעי התשלום והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר כל פרט מזהה לרשויות האכיפה במקרה של חשד כאמור.
 • 26. בעל האתר אינו אחראי במקרים בהם יבוצעו פעולות זדוניות על ידי גורמים עבריינים למיניהם אשר יפרצו לאתר וישתמשו לרעה בפרטי כרטיס האשראי של לקוחות האתר.
 • 27. במילוי הטפסים באמצעות האתר מצהיר המשתמש על ויתור על סודיות פרטיו כלפי כוליעלמא ולרבות גורמי חוץ.
 • 28. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות עקב דחיית בקשת אשרה בשל מידע שגוי ו/או מטעה או.
 • 29. בשל מידע חסר שנמסר ע"י המשתמש.
 • 30. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות להפסקת השירות באופן פתאומי ע"י גורמי השגרירות לרבות עקב שביתה, חופשה, מצב מלחמה ו- או הפסקת השירות לצמיתות.
תמיכה טכנית:
 • 31. צוות האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להעניק שירות מקצועי ויעיל על מנת שתוכלו לקבל את מבוקשכם במהירות האפשרית.
 • 32. בעל האתר יעשה כל שביכולתו לתקן תקלות באתר, במידה ויתגלו כאלה, בהקדם האפשרי.
קנין רוחני:
 • 33. כלל המדיה ומרכיבי האתר פותחו ע"י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בתכנים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 • 34. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב- USAVISA לרבות הסרטונים, התמונות, השם וסימני המסחר של USAVISA ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
 • 35. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר,באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
דין ומקום שיפוט:
 • 36. המשתמש באתר מסכים כי בית המשפט בעיר תל אביב-יפו הינו בעל הסמכות הייחודית לדון בכל פלוגתא בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 • 37. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.